Algemene voorwaarden

De hieronder vermelde voorwaarden en toepasselijke wettelijke regelingen zijn van toepassing op de website ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl.

Privacy

 • Ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl is opgericht om werkzoekenden te helpen bij het vinden van een baan. De gegevens die wij van je vragen, worden vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden doorgegeven aan zorgaanvragers, zij zullen immers contact met je op moeten nemen.
 • Om een geschikte baan voor je te vinden, mag ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl je profiel tonen op partnersites. Indien je dit niet op prijs stelt, kun je dit aangeven onder je privacy-instellingen: je profiel zal dan niet getoond worden.

Zorgverzekering

 • Wij vragen naar je zorgverzekering. Dit doen wij om voor jou te controleren of je korting kunt krijgen door in het hulp-in-huis zorgverzekering-collectief te komen. Als dat zo is dan ontvang je van ons een voorstel waardoor er niets veranderd, maar waardoor je uiteindelijk minder gaat betalen voor je zorgverzekering.

Persoonlijke gegevens

 • Je draagt er zelf zorg voor dat de door jou opgegeven informatie/gegevens juist en actueel is/zijn. Hiernaast garandeer je automatisch dat je wettelijk bevoegd bent op welke wijze dan ook gebruik te maken van deze website. Je hebt enkel toestemming tot het invullen van je eigen persoonsgegevens. Indien je je hier niet aan houdt, hebben wij het recht een onkostenvergoeding van € 250 in rekening te brengen.

Zorgaanvraag

 • Inschrijven bij Ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl is geheel vrijblijvend. Pas wanneer je een zorgaanvraag geaccepteerd hebt, wordt van je verwacht dat je ook daadwerkelijk aan het werk gaat.
 • Zodra je via Ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl een zorgaanvraag accepteert, worden je gegevens doorgegeven aan de zorgbehoevende. Hij of zij kan dan contact met je opnemen. Hiervoor dien je zeven dagen telefonisch bereikbaar te zijn. Wij kunnen je echter niet garanderen dat er daadwerkelijk contact met je wordt opgenomen; dit is de verantwoordelijkheid van de zorgbehoevende.
 • Als werkzoekende accepteer je een aanvraag enkel wanneer je daadwerkelijk bereid bent te werken en wanneer je aan de door de zorgbehoevende gestelde eisen voldoet. Accepteer je een aanvraag terwijl je niet aan deze eisen voldoet, dan zijn wij genoodzaakt een onkostenvergoeding van € 12,50 in rekening te brengen. Uiteraard geldt dit niet wanneer de zorgbehoevende de aanvraag intrekt, wanneer je wegens ziekte niet in staat bent de werkzaamheden uit te voeren of bij andere geldige redenen.

Aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl

 • Ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt opgelopen door de aanvraag, een afspraak of de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Voor overeenkomsten gesloten tussen werkgever en werkzoekende is Ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl nimmer verantwoordelijk. Werkgever en werkzoekende hebben zelf de keuze al dan niet een overeenkomst af te sluiten en zijn aldus verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.
 • Ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl is enkel aansprakelijk voor directe schade welke het gevolg is van grove schuld aan zijde van deze site of welke het gevolg is van opzet.
 • Ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl is volledig gevrijwaard voor alle mogelijke claims van derden of van gebruikers, welke op enige wijze verband houdt met en/of voortvloeit uit het gebruik van deze website.
 • Voor zover/indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden vernietigd worden/nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen hier uit onverminderd van kracht. Ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl zal in dit geval nieuwe bepalingen vaststellen om de vernietigde/nietig verklaarde bepalingen te vervangen. Hierbij zal zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietig verklaarde bepalingen in acht genomen worden.

Facturatie

 • Het is verplicht om aan Ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl door te geven indien een samenwerking gestart of beëindigd wordt. Indien een samenwerking tussen hulpverlener en zorgbehoevende daadwerkelijk tot stand komt, ben je als hulpverlener verplicht om periodiek (maandelijks of wekelijks) de door jou gewerkte uren aan ons door te geven middels ons facturatiesysteem. Dit doorgeven van de gewerkte uren dien je uiterlijk binnen drie dagen na het aflopen van de periode te doen (krijg je maandelijks uitbetaald, dan dien je ook maandelijks je uren te verzenden. Krijg je wekelijks uitbetaald, dan dien je ook wekelijks je uren te verzenden). De zorgbehoevende krijgt op deze manier de juiste facturen.
 • Ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl brengt facturatiekosten in rekening per gewerkt uur, voor het gebruik van het facturatiesysteem. Dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd in de maand na de opgegeven uren. We vragen je hiervoor een automatische incasso af te geven. Als je eenmaal een automatische incasso hebt afgegeven, hoef je deze niet nog eens af te geven. Geef je geen automatische incasso af, dan sturen wij jou periodiek een iDeal betaalverzoek voor de facturatiekosten.
 • Indien de gewerkte uren door de werkzoeker (herhaaldelijk) niet binnen drie dagen na afloop van de periode worden ingevuld of het incasseren herhaaldelijk niet mogelijk is dan worden de kosten voor een fictieve termijn van twee jaar per overeenkomst bij de werkzoeker in rekening gebracht (afkoopsom). Hetzelfde bedrag wordt in rekening gebracht als je ten onrechte aangeeft dat je niet meer via ons werkzaam bent.
 • Tegelijk met het in rekening brengen van de afkoopsom wordt ook de samenwerking beëindigd. Als werkzoekende ontvang je vanaf dat moment dus ook geen nieuwe aanvragen meer.

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze Algemene Bepalingen. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter (te Almelo). Ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl heeft het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te passen. Ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl adviseert daarom de Algemene Voorwaarden met enige regelmaat te raadplegen.